אחריות חברתית

ב ECOVIS  עוזרי רואי חשבון מאמינים כי בפעילות ציבורית ובעזרה לקהילה רו"ח אודי עוזרי במשך כל חייב הבוגרים היה מעורב חברתית ופעל במעשים ולא רק בדיבורים לקידום אינטרסים חברתיים ציוניים וחינוכיים של עזרה לזולת ותמיכה בחלש, חינוך למצוינות ולחדשנות.

ברוח זאת משרדנו מאמין ופועל אנו מעודדים עשיה ציבורית והתנדבות למען הקהילה ולמען אוכלוסיות חלשות בתל אביב ובישובים סמוכים לה.

משרדנו מלווה ללא תמורה עמותות התומכות באוכלוסיות חלשות, ועובדינו מתגייסים מדי חג להכנה וחלוקה של חבילות מוצרי מזון בסיסי לנזקקים על מנת לאפשר גם להם ארוחה חמה בחג.

כמו כן גם במהלך השנה לוקח משרדנו חלק בתרומות ובפעולות התנדבות בגופים חינוכיים עמותות התומכות בילדים נזקקים, נכים, מעון לנשים מוכות, ועוד .