ביקורת

אתה רוצה ביטחון – אנחנו נבצע ביקורת לעסק שלך

ביקורת בינתחומית ומוכוונת סיכונים, הכפופה לעקרון המהותיות, המיועד לדרישות אישיות של הלקוח ולהנחיות הסטטוטוריות – היא הגישה הבסיסית לבדיקת העבר ולתכנון את העתיד.

ביקורת רואי חשבון היא חובה לחברות וזכות לעצמאים יחד עם זאת כל ביקורת מעמידה במבחן את העסק ועצם עריכתה מחייב את העסקת לבחון את התובנות ולחשוב על הדרך בה הוא פועל למפות סיכונים לעתיד העסק, להבין את ההשלכות וליצור פתרונות עבורם.

משרד אקוויס ישראל – עוזרי רואי חשבון מתמחה בביקורת חברות פרטיות. כבר 20 שנה משרדנו מיישם סטנדרטים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר תוך התחשבות בצורכי הלקוח ועסקו.

ניתחנו ב אקוויס את חמשת השלבים למתן שרותי ביקורת יעילים ואפקטיביים:

 1. תכנון.
 2. קשר רציף עם הלקוח.
 3. שיתוף פעולה ותיאום עם צוות הלקוח.
 4. מכתבי הנהלה תקופתיים בהתאם לעניין.

אנו תמיד קשובים ומוכנים להיפגש אתך הלקוח בכל זמן, לא רק בתחילת ובסיום ההתקשרות ביננו ולא בשלט רחוק כפי שמנוהגים להציע ללקוחות בימינו.

צוות הביקורת שלך ישאף תמיד ליישם נוהלי ביקורת שהם מעבר לנוהלי האימות הסטנדרטיים, אנו נפעיל כלים תפעוליים וחשבונאיים שמטרתם לבחון את תקפות ומהימנות הבקרה הפנימית בעסק ולזהות סיכונים וכשלים על מנת שנוכל לסייע בתיקונם. יחד עם זאת נערוך מבחני עלות תועלת על מנת להבטיח שכל שינוי חשבונאי שנו מציעים ייטיב בסופו של יום עם העסק .        

אנו נמקסם את השקעתך בשרותי הביקורת החיצוניים שאנו מספקים ע"י עבודה צמודה עם הצוות שלך בעסק, פעולה זו מונעת כפילות מאמצים ויוצרת גישה יעילה יותר לעבודת הביקורת.

כמבקרי החשבונות שלך, אנו יודעים שעניין הזמנים הוא קריטי וכי הליך הביקורת גוזל משאבי מערכת שאם לא כן היו מופנים ליצור הכנסות או הקטנת עלויות. היה סמוך ובטוח כי צוות ECOVIS ISRAEL יפעל במהירות וביעילות לספק לך את הדוחות הכספיים במועד.

רשימת שרותי הביקורת הניתנים ע"י משרדנו:

 • הערכת שווי חברות בכללותן
 • פיתוח אסטרטגי ובדיקות היתכנות כלכלית
 • ניתוחי SWOT
 • ניתוח מיקום, תושבות והתאזרחות.
 • ביקורת פנים  קרא עוד
 • ביקורת דוחות עצמאים ויחידים לצורכי דיווח לרשויות.
 • ביקורת מיוחדת  כנדרש בחקיקה.
 • סקירת דוחות תקופתיים (רבעוניים חודשיים).
 • תמיכה  ברכישה חברות ו/או הקמת חברות או הקמת מוסד קבע בישראל לחברות זרות.  
 • בדיקה נאות פיננסית.
 • ביקורת דוחות כספיים ודוחות כספיים מאוחדים על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל.
 • ביקורת  דוחות של חברות לפי כללי  IFRS
 • ביקורת ספרים סטטוטורית לחברות ועמותות.
 • עריכת דוחות כספיים לחברות לפי כללי ה ISRAELI GAAP  ולפי כללי IFRS.
 • ביקורת ספרים לעמותות ומלכ"רים, לרבות ביקורת דוח תמיכות ודיווח למרכבה.   קרא עוד

ועוד הרבה יותר