ביקורת עמותות ומלכ"רים

ביקורת ספרים לעמותות ומלכ"רים, לרבות ביקורת דוח תמיכות ודיווח למרכבה.

ביקורת עמותות מחייבת התמחות מיוחדת להצגה החשבונאית יש לעיתים השלכות כלכליות על יכולת העמותה לגייס תמיכות ממוסדות ממשלתיים מטרתנו לשקף באופן מלא ככל שניתן את פעילותה הציבורית של העמותה בהתאם למטרות שהוגדרו על ידי הועד המנהל.

משרדנו מעמיד לרשות לקוחותיו את שרותי המס כדלקמן :

  • ביקורת רשימות מועמדים ע"פ חוק מימון מפלגות.
  • יעוץ בנושאי מס הכנסה ומע"מ למלכ"רים
  • טיפול בבקשות להכרה במוסד ציבורי לפי סעיף 46
  • הצגת דוחות כספיים בהתאם לכללים הנהוגים במוסדות ללא כוונת רווח.
  • ביקורת פנים וחברות בוועדות ביקורת
  • ביקורת שנתית לעמותות
  • ליווי וייעוץ שוטף

ועוד הרבה יותר