חברות בנות של חברות זרות

אתם חברה זרה שרוצה לפעול בישראל – אנחנו הנציגים שלך בשטח.

משרדנו מייצג חברות בנות של חברות זרות אשר המטה הניהולי שלהן נמצא בחו"ל, אנו משמשים חוליה מקשרת בין אנשי הכספים : מחלקות התשלומים, השכר, החשבות  והביקורת הפנימית שבמטה החברה בחו"ל. אנו מייעצים לכם בכל הקשור לפעילות העסקית שלכם בישראל לעמידה בדרישות החוק הישראלי ולציות לנהלי החברה האם.

חברה ישראלית בבעלות מלאה של חברה זרה ושכל הדירקטורים שלה הם תושבים זרים חייבת למנות לפחות נציג אחד תושב ישראל בעל זכויות חתימה בשם החברה לכל דבר ועניין אל מול רשויות המע"מ והמס משרדנו משמש כנציג החברה הזרה אל מול רשויות המס בישראל וחותם על המסמכים הנדרשים.
חברות בינלאומיות הפועלות בישראל יכולות לבחור לפעול כ"מוסד קבע" בארץ של החברה הזרה ולא להקים חברה ישראלית, משרדנו ילווה אתכם במערכת השיקולים לכאן ולכאן

 • ליווי תהליך לוקליזציה של מערכות הנהלת חשבונות בינלאומיות דוגמת SAP.
 • ליווי בבחירת מערכת הנהלת חשבונות מתאימה.
 • הקמה של מעכת דיווחים למטה החברה האם לפי דרישת הלקוח.  
 • נציגות במע"מ לרבות זכויות חתימה.
 • הקמת מערכת תשלומים אוטומטית לרשויות באישורינו ופיקוחנו.
 • הכנת תלושי שכר בעברית ודוחות באנגלית למחלקת השכר בחו"ל.
 • ייעוץ שוטף בדיני המס הישראלי, ניהול ספרים ושכר ודיני עבודה ישראליים.
 • הקמה של חברה בישראל.
 • ייצוג  מול הרשויות של חברות בבעלות זרה ושל מוסדות קבע בישראל.
 • הכנת דיווחים שוטפים לרשויות המס עובר מוסד קבע הפועל בארץ.
 • הכנת דיווחים שנתיים הן לרשויות בארץ והן לחברה האם בחו"ל.

ועוד הרבה יותר