נושא המאמר גיוסי שיא של חברות ההייטק הישראלי ברבעון השני של 2015, משקיעים סינים מהווים שחקנים מרכזיים בהשקעות בחברות הייטק בישראל.

קיימת התעניינות רבה של משקיעים סינים בשוק הישראלי ובידע של חברות ההייטק הישראליות, לא מדובר באיש עסקים בודד אלא באסטרטגיה מוגדרת מראש של הממשלה הסינית אשר מבקשת לפתח בסין את תעשיית ההייטק והעביר לסין מרכזי פיתוח וטכנולוגיות. הסינים מעריכים מאד את תעשיית ההייטק הישראלי ואת היזמים היהודים ובשל כך צפויות השקעות רבות של סינים בארץ, יחד עם זאת יש לזכור כי המשקיע הסיני ירצה להעביר את הידע לסין גם אם הדבר כרוך בהעברת העובדים והחברה כולה לסין.