שונות

צריך עצה עסקית צריך ליווי מיוחד – דבר אתנו אנחנו לצדך

נושאים אחרים

  • ייעוץ לעולים חדשים
  • נאמנויות ובוררויות
  • פרוק מרצון של חברות
  • חברות בקשיים
  • ייצוג בנקים
  • ביקורות מלאי
  • ביקורת עמידה בקוביננט בנקאי.
  • בדיקת טיב הביטחונות  

ועוד הרבה יותר