ממשל תאגידי

ממשל תאגידי – פרוייקטים של הטמעת SOX בחברות בנות של תאגידים גלובליים/ חברות ציבוריות

ממשל תאגידי ( לעתים נקרא גם משטר ארגוני או מֶ‏שִילוּ‏ת ארגונית) (באנגלית: Corporate Governance) הוא שם כולל לתהליכים, נהלים, שיטות עבודה וחוקים שלפיהם מתנהל ומבוקר התאגיד או הארגון.  תהליכים נהלים ומבנים ארגוניים אלה מסדירים את מערכות היחסים בארגון את והבקרה הפנימית שלו.

ממשל תאגידי עוסק בהגדרת מבנה ניהולי אשר ממזער את גורמי הסיכון השונים להם עלול להיחשף התאגיד/הארגון ומגדיר את תפקידם וסמכויותיהם של בעלי העניין בארגון/ תאגיד. בעלי עניין כגון בעלי מניות , הנהלה ודירקטוריון, עובדים, ספקים, לקוחות, בנקים, רשויות המדינה והקהילה העסקית והחברתית בה פועל התאגיד.      

משרדנו מלווה את התאגיד בבניית קוד ממשל תאגידי התפור בהתאם לצרכי התאגיד ופעילותו ובהתאם לדרישות הרגולטור ISOX .

ועוד הרבה יותר